O nas

O nas

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej został utworzony w dniu 1 sierpnia 2015 r. Zakład zatrudnia 31 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Te osoby, które uczą się tutaj zawodu w trzech pracowniach: ogrodniczej, poligraficzno-fotograficznej oraz hodowlanej, znajdują się pod stałą opieką instruktorów pracy, psychologa oraz rehabilitanta.

W ramach pracowni poligraficzno-fotograficznej wykonywane są m.in. plakaty, ulotki, broszury, wizytówki, kalendarze, nadruki na kubkach, koszulkach, ubraniach roboczych oraz różnych gadżetach reklamowych. Pracownia ogrodnicza zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, sprzedażą drewna opałowego, produkcją i sprzedażą owoców i warzyw. W okresie jesienno-zimowym wykonywane są ozdoby świąteczne i okolicznościowe. Natomiast w pracowni hodowlanej niepełnosprawni uczą się obsługi inwentarza żywego i pracy z końmi. W jej ramach prowadzona jest nauka jazdy konnej przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i hotel dla koni.

Z usług oferowanych przez Powiatowy Zakład Aktywności w Nawojowej mogą korzystać wszyscy: osoby indywidualne, instytucje i przedsiębiorcy. Warto to robić, bo dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na zakładowy fundusz aktywności, z którego jest finansowana tzw. działalność rehabilitacyjna (np. poprawa warunków pracy, dokształcanie, rekreacja i udział w życiu kulturalnym pracowników niepełnosprawnych).

Ważną informacją, dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest to, że kupując usługi lub produkty w PZAZ w Nawojowej mogą uzyskać zniżkę w wysokości obowiązkowych składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakład ma możliwość wystawienia zaświadczeń, na podstawie których przedsiębiorca może z niej skorzystać, a jedynym warunkiem jest terminowe opłacenie faktury.

Korzystając z naszej oferty dajecie Państwo pracę osobom niepełnosprawnym.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405