O nas

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej został utworzony w dniu 1 kwietnia 2015r. Zakład zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne uczą się zawodu w trzech pracowniach: ogrodnicza, poligraficzno-fotograficzna oraz hodowlana. Osoby niepełnosprawne znajdują się pod stałą opieką instruktorów pracy, psychologa, pielęgniarki oraz rehabilitanta.

W ramach pracowni poligraficzno-fotograficznej wykonywane są m.in. plakaty, ulotki, broszury, wizytówki, kalendarze, nadruki na kubkach i koszulkach oraz projekty graficzne. Pracownia ogrodnicza prowadzi produkcję oraz sprzedaż drzewek i krzewów ozdobnych, produkcję rozsad, sprzedaż warzyw. Pracownia  świadczy usługi ogrodnicze związane z utrzymaniem terenów zielonych, miejsc cmentarnych w tym opiekę nad mogiłami. Natomiast w pracowni hodowlanej pracownicy uczą się obsługi inwentarza żywego, pracy z końmi. W ramach pracowni prowadzona jest nauka jazdy konnej przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, hotel dla koni.

Nasza oferta obejmuje również organizację  1-dniowych wycieczek dla szkół i przedszkoli, imprez okolicznościowych w tym komunii, chrzcin, urodzin dla dzieci, imprez plenerowych, ognisk oraz półkolonii.

Korzystając z naszej oferty dajecie Państwo pracę osobom niepełnosprawnym.