Kontakt

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej
33-335 Nawojowa,
ul. Podkamienne 10

Numery kontaktowe:

Sekretariat:795-995-399

Pracowania ogrodnicza (sprzedaż owoców, warzyw, drewna opałowego): 796995399

Jazda Konna:794-995-399

Restauracja „Złota Podkowa”:795-038-046

Pracownia Poligraficzna:576-150-450

email: sekretariat@pzaznawojowa.pl

Konto bankowe PZAZ w Nawojowej
62 1050 1722 1000 0090 3190 1433