Praca

21cze/15

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW Z ORZECZONYM ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Uprzejmie informuję, że trwa ciągła rekrutacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty (kwestionariusz oraz orzeczenie o niepełnosprawności) można składać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej pod adresem 33-335 Nawojowa 348b, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00
Głównym celem działania Zakładu będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia podstawowych umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej, ułatwienie im uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, a w konsekwencji zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Zakład zapewni 25 miejsc pracy przystosowanych do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych w ramach trzech pracowni:
– pracowni ogrodniczej,
– pracowni hodowlanej,
– pracowni poligraficzno-fotograficznej,

Dla niepełnosprawnych pracowników oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę na 0,55-0,80 etatu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów,
– kompleksową rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą po godzinach pracy,
– zwrot kosztów dojazdu,
– doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,
– możliwość rozwoju zawodowego.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

kwestionariusz_dla_osob_do_zatrudnienia_w_PZAZ