Aktualności

25maj/15

Ogłoszenie o naborze pracowników do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej

W dniu 30 października 2014r. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę o utworzeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
Głównym celem działania Zakładu będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia podstawowych umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej, ułatwienie im uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, a w konsekwencji zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Więcej